STØTTE/GENOPTRÆNING TIL VOKSNE

Når man som voksen enten grundet fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale udfordringer har brug for støtte til mestring i eget liv, tilbyder VIDAR socialpædagogisk støtte og vejledning med henblik på at få hverdagen til at fungere på egne betingelser og opnå størst mulig indflydelse på egen tilværelse.

Ligesom VIDARs øvrige ydelser, kan indsatsen sammensættes alt efter, hvilket behov, den enkelte har, hvad enten det drejer sig om eksempelvis praktisk-pædagogisk støtte i hjemmet, specialrådgivning, familiebehandling eller et helt fjerde.

Vil du høre mere?