Hvorfor vælge en PAS-vurdering fra VIDAR?

Målrettet vurdering

Med en PAS-vurdering og en tilhørende videreformidling af en PAS-konsulent, er det muligt at gentænke sin pædagogiske retning på en ung borger.
PAS-vurderingen er med til at fremhæve og konkretisere den unges kompetencer, indenfor det visuelle, motoriske og sproglige.

 

Forståelse for den unge

PAS-vurderingen er med til at skabe en forståelse for den unges handlinger.
Ud fra den unges egne besvarelser er PAS-konsulenten i stand til at konkretisere den unges handlemønster, som kan være med til at skabe inspiration til videre handling hos en personalegruppe med en udfordrende sag.

 

En PAS-vurdering er ikke nødvendigvis den eneste sandhed, men det giver en komPAS-retning

 

Formidling til netværket omkring

 

VIDAR er opmærksomme på at alle lærer forskelligt. Derfor prioriterer VIDAR’s PAS- konsulent, at komme ud til jer med henblik på at få en dialog omkring vurderingens henvisninger.
Hvem der deltager i dialogen, er op til jer, det kan være en pårørende som har brug for forståelse for den unges handlinger, eller fagpersonalet omkring den unge.

 

 

Hvad er en PAS-vurdering

 

En PAS-vurdering fra VIDAR anvender to vurderingsredskaber fra NordicPAS – den ene værende SkolePAS Screening og den anden SkolePAS Personlighedstræk

 

Hvordan?

En PAS-vurdering tager som udgangspunkt omkring to timer at fuldføre i samarbejde med den unge.

 

Hvem?

Der er rig mulighed for at forældre, fagprofessionelt personale eller andre relationer kan sidde med til vurderingsopgaverne.

 

Hvad?

PAS-vurderingen skaber en række grafer, som giver et indblik i den unges tænkning og kompetencer, samt et billede af den unges syn på sig selv.

 

 

Hvad indeholder en vurdering fra VIDAR?

 

Besøg af PAS-konsulenten

En PAS-konsulent kommer til jer og bruger i gennemsnit to timer med den unge, hvor der udføres en SkolePAS Personlighedstræk og en SkolePAS Screening.

 

Udarbejdelse af grafer og forklaringer

PAS-konsulenten udarbejder de forskellige grafer, som sendes retur til jer med en kort tilhørende skrivelse om, hvad graferne viser.

 

Mulighed for gennemgang

Mulighed for at booke PAS-konsulenten til at komme til et personalemøde, statusmøde eller lignende og give en grundig gennemgang af PAS-vurderingen samt kobling til konkrete handlinger såfremt det ønskes.

 

Vil du høre mere?