FLEKSIBILITET, KONTINUITET OG DØGNTILGÆNGELIGHED

Hurtig, fleksibel og målrettet indsats
til børn/unge og deres familier

VIDAR servicerer landets kommuner, med ydelser bl.a. indenfor særligt tilrettelagte anbringelser, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, kontaktpersonstøtte, familiebehandling og psykologisk udredningsarbejde. Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i en aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og deres familier, hvor grundstenene er motivation og systematik i et nært relationsarbejde.

FLEKSIBILITET

Vi tilbyder fleksible og individuelle indsatser ud fra den enkeltes behov.

KONTINUITET

Vi har fokus på kontinuitet og stabilitet for at sikre færre genanbringelser og skift.

DØGNTILGÆNGELIGHED

Nogle gange kan der opstå akut behov for hjælp. VIDAR kan træde til inden for ganske få timer.

VORES YDELSER

Børn og unge
Voksne
Akutanbringelser
§ 4, stk. 4
Støtte-kontaktperson
§ 52, stk. 3, nr. 6 samt 76, stk. 2.
Familiebehandling
§ 52, stk. 3, nr. 3.
Psykologiske undersøgelser
§ 52, stk. 3, nr. 3.
Særforanstaltning
§ 52, stk. 3, nr. 3.
Misbrugsbehandling
§ 52, stk. 3, nr. 3.
Mentorstøtte
§ 31 b
Støtteperson
§ 54
Praktisk pædagogisk støtte
§ 52, stk. 3, nr. 2

DEN RØDE TRÅD

VIDAR favner bredt og sætter en faglig stolthed i at kunne løfte en særlig forantaltning for kommunen i tæt samarbejde med den pågældende sagsbehandler og øvrige aktører og netværk omkring banet/ den unge. Derfor har vi til enhver tid fokus på, at indsatsen skal matche behovet og stiller os altid til rådighed for sparring omkring en given opgave og det videre forløb.

VIDAR har medarbejdere, der indforstået med, at en opgave i et enkeltmandsprojekt potentielt kan overgå til en opgave som støtte-kontaktpædagog eller mentorstøtte i en indsats om eksempelvis efterværn, ligesom medarbejderen kan blive bedt om at følge med over fra enkeltmandsprojektet i bostedstilbuddet Troldborghus, som VIDAR samarbejder med.

Der er derfor en klar rød tråd i VIDARs arbejdsportefølje og barnet/den unge er dermed i mindsket risiko for at opleve for mange skift i såvel relationer som faglige indsatser og forløb under et ophold hos VIDAR.

VIDAR arbejder ligeledes med den forebyggende indsats, der ligger forud for en eventuel anbringelse, herunder i form af kompenserende støtte i hjemmet, familiebehandling og støtte-kontakt-indsatser – igen med mulighed for at det  personale, som starter på opgaven, følger med barnet/den unge i det tilfælde, at indsatsen ændrer sig og i stedet ender i en decideret anbringelse.

rød tråd

VI HAR LØST OPGAVER FOR:

KOMMUNER

39

AFDELINGER

4

LÆS VORES E-BROCHURE

VIL DU VÆRE EN DEL AF VIDAR?

VIDAR er i vækst og søger ofte medarbejdere til vores virksomhed. Hvis du vil være en del af Vidar så besøg vores Job og karriere side. Her kan du læse mere omkring Vidar som arbejdsplads, og se eventuelle ledige stillinger.

HOLD DIG OPDATERET

Vil du vide mere omkring hvad der sker I VIDAR? Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få de seneste opdateringer og nyheder