SÆRFORANSTALTNING

VIDAR tilbyder kommunerne særforanstaltninger, herunder foranstaltninger i forhold til problemskabende og risikoadfærd, der kræver en personalenormering på minimum 1:1.

Der er i disse situationer tale om særlige forans- taltninger, der er individuelt tilrettelagt
til de børn og unge, der har et omfattende behov for støtte, men hvor den risikobetonede adfærd medvirker til, at de ikke er i målgruppen for et ordinært tilbud.

.

Vil du høre mere?

VIDAR sikrer, at skabe de nødvendige rammer.

Formålet med særforanstaltninger er at skabe de nødvendige rammer for at sikre og håndtere adfærden på den mest hensigtsmæssige måde. Dertil er formålet at understøtte, at barnet/den unge opnår muligheden for et bedre og mere værdigt liv med en højere livskvalitet.

Ved brug af særforanstaltning lægger VIDAR særligt vægt på høj faglighed, ledelse samt etiske overvejelser. VIDAR kan inden for ganske kort
tid udarbejde en vagtplan med daglig struktur, så barnet/den unge hele tiden er informeret om præcis, hvad der sker.
Ring for mere information, da dette er en mere skræddersyet løsning.