FAMILIEOBSERVATION OG- BEHANDLING

I VIDAR arbejder vi med både observation og behandling i vores arbejde med udsatte børn og familier.

Ofte vil der blive arbejdet med både observation og behandling samtidigt, idet vi benytter vores løbende systematiske observationer til hele tiden at kunne tilpasse vores behandling til de aktuelle udfordringer eller ressourcer i familien. For os supplerer observationer og behandling dermed hinanden. Hvis en behandling skal være meningsfuld og virksom, er den nødt til at tage afsæt i de aktuelle vanskeligheder.

 

Konkret og tydelig feedback

 

Under observationer benytter vi metoden Spædbarnsanalysen fra Sikker Start programmet. Denne metode sikrer, at vi i vores observationer kommer omkring alle de relevante aspekter af barnets udvikling og trivsel samt beskriver, hvordan forældrene støtter og imødekommer deres barns behov. Der arbejdes i behandlingen med konkret og tydelig feedback til forældrene omkring, hvad vi ser, og vi kommer med konkrete råd, sparring og vejledning til forældrene.

Det kan være vejledning omkring, hvilke signal- er hos barnet forældrene skal være opmærksomme på, eller hvilken tilgang forældre anbefales overfor barnet. Der dokumenteres løbende både på barnets trivsel samt på, hvorvidt forældrene anvender de givne råd og vejledning på en fleksibel måde, tilpasset barnets skriftende behov. Ved behov kan observationerne suppleres med psykologiske spørgeskemaer eller tests udført af VIDARs interne specialpsykolog.

 

Fokusområder i behandlingen

 

I VIDAR er der undervejs i forløbet fokus på følgende kerneområder:

• Børnenes trivsel forbedres og evt. problemadfærd mindskes

• Børnenes udvikling sikres

• Forældrene opnår kompetence ift., at kunne planlægge og opretholde en mere stabil og struktureret hverdag

• Forældrene oplever, at de har får styrket deres forældrekompetencer.

Vil du høre mere?

 

Samarbejde og sammenhæng

 

Der er endvidere i VIDAR et stort fokus på, hvilke organisatoriske elementer, der medvirker til en succesfuld familieindsats:

• Sammenhæng i indsatsen – tæt samarbede mellem familiebehandlere, projektleder og evt. specialpsykolog medvirker til at skabe en rød tråd i indsatsen omkring familien.

• Fleksibel tilrettelæggelse af familiebehandlernes arbejdstid, så indsats kan planlægges ud fra familiens kalender og særlige behov.

• Fælles metodisk fundament for alle, der arbejder med familien, så der er et klart og tydeligt fælles fagligt sprog.

• Hyppige netværksmøder med alle de involverede parter omkring familien.

• Samarbejde med kommunal sagsbehandler om løbende at evaluere og justere mål og delmål.