FAMILIEBEHANDLING

Vidar tilbyder familiebehandling jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 3.

Familiebehandling varetages i VIDAR af erfarne og uddannede familiebehandlere. Formålet med familiebehandling er, at yde vejledning og støtte til familier med behov for særlig støtte. Familiebehandlingen kan både være en forebyggende og en akut indsats. Formålet med familiebehandling er, at skabe bedre forældrekompetencer samt understøtte og udvikle forældrenes samspil med barnet. Dette med henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv retning og styrker dets tryghedsbehov, samt trivsel.

Vil du høre mere?

Vi taler flere sprog

Vidar tager afsæt i målsætningen i den udarbejdede handleplan jf. Lov om Social Service § 140 fra den sociale myndighed.
Forløbets intensitet afstemmes og justeres løbende med de relevante parter, herunder myndighed og familien.

Udførelsen af familiebehandling kan variere ud fra familien behov. Der kan eksempelvis være tale om familiesamtaler hvor alle familiemedlemmer er deltagende, men der kan også være tale om forældresamtaler eller individuelle samtaler.
Det er den tilknyttede familiebehandler, der har ansvar for løbende at vurdere, hvordan familiebehandlingen bliver mest effektfuld og hensigtsmæssig.

VIDAR tilbyder familiebehandlere der kan tale flere sprog. Derved tilbydes både familiebehandling til danske, samt udenlandske familier.