MENTORSTØTTE

Mentorstøtten er til borgere der har behov for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Mentorstøtten gives også til personer i ordinære job såfremt støtten vurderes at have afgørende betydning i forbindelse med fastholdelse.

Vil du høre mere?

 

Hvem har ret til mentorstøtte?

Der kan være tale om aktivitetsparate der på baggrund af personlige forhold ikke kan deltage i ordinære aktivitetstilbud. Ligeledes har personer der fx udskrives fra psykiatrisk indlæggelse ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og minimum i 6 måneder. Ydermere har personer, der er enlige forsørgere, som modtager uddannelseshjælp og som har fået et uddan- nelsespålæg ret til mentorstøtte fra det tidspunkt de optages på en uddannelse.

 

Hvem har ret til mentorstøtte?

I relation hertil er støtten derfor individuel, og kan spænde fra støtte til at komme op om morgenen med henblik på, at møde på arbejdspladsen eller uddannelsen, til hjælp til at kontakte jobcentret eller egen læge. Uanset rationalet er det jobcentret der bevilger støtten til en mentor, og timetallet fastsættes i en aftale mellem jobcentret og VIDAR.

 

page14image30762624

.