vidar psykolog

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Hvorfor kan det give god mening at lave en psykologisk undersøgelse i forbindelse med en anbringelse?

Som sagsbehandler står man i en situation, hvor man skal anbringe et barn eller en ung, fordi denne ikke trives.

Social- og indenrigsministeriet har lavet en undersøgelse* af, hvor afgørende vigtige, handleplaner er for en god anbringelse. Denne
undersøgelse viser, at kvaliteten af handleplanerne ikke altid er god nok. Undersøgelsen peger på, at det blandt andet er fordi de faglige udredninger af barnets behov for støtte, volder kommunerne problemer.

 

Der peges på, at dette er problematisk, fordi:

 

– Udredningen danner grundlaget for en god handleplan

– En utilstrækkelig udredning kan betyde, at fokusområderne i handleplanen ikke afspejler barnets faktiske problemer og behov.

 

I en psykologisk undersøgelse forsøger man at klarlægge enkeltfunktioner i den komplekse hverdag, så det bliver tydeligere på hvilken baggrund barnet/den unges vanskeligheder opstår. På den måde bliver det mere tydeligt hvilken form for støtte, der er brug for og gør det lettere at prioritere imellem de forskellige støttebehov.

I VIDAR tilbyder vi psykologiske undersøgelser, der tager udgangspunkt i det enkelte barn/ ung og kan tilpasses fleksibelt efter behov. Vi tilbyder en bred vifte af undersøgelser indenfor områderne psykiatri, kognition, neuropsykologi, personlighed og funktionsniveau i hverdagen. Undersøgelserne foretages af en autoriseret psykolog, der er er specialist indenfor området.

 

*Ankestyrelsen. (2020, December 17). Artikel: Handleplaner til anbragte børn og unge.
https://ast.dk/born-familie/artikler/sager-om-born-og-unge/artikel-handleplaner-til-anbragte-born-og-unge

Vil du høre mere?

Vi samarbejder med 37 af landets kommuner

 

VIDAR samarbejder med 37 af landets kommuner med at løse opgaver med udsatte børn og unge. Har du spørgsmål til vores ydelse, og vil du høre nærmere omkring, hvordan vi kan hjælpe dig? Kontakt os for mere information.