STØTTE-KONTAKTPERSON

VIDAR tilbyder støtte- og kontaktperson jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6 samt 76, stk. 2.

VIDAR ser vi altid et forandringspotentiale hos den enkelte. Her kan typisk være tale om fastholdelse af skolegang, komme ud af misbrug og/eller kriminalitet, samt til at få etableret et socialt netværk. Opgaven kan både rette sig mod børn, der bor hjemme, og unge der bor i egen bolig.

VIDAR har vi skærpet fokus på forældrenes rolle med henblik på at forstå og deltage i barnets/den unges udvikling, samtidigt med at støtte barnet/den unge i at tydeliggøre sig i forhold til forældrene. VIDAR har desuden fokus på at hjælpe med at tydeliggøre ønsker og håb for fremtiden.

Vil du høre mere?

Mulighed for efterværn

Arbejdet tager afsæt efter de igangværende problematikker og mål der fremgår i handleplanen jf. Lov om Social Service §§ 140 eller 57c (modvirke kriminalitet). VIDAR tilbyder mulighed for efterværn til og med det 23. år. Efterværnet tilbydes både i relation til de unge der fylder 18 år, som har en kontaktperson, og som fortsat har behov for støtte, samt til de unge der forud for kontaktpersonsopgaven har været anbragt uden for hjemmet jf. Lov om Social Service §§ 52, stk. 3, nr. 7 og 58 (tvangsmæssig foranstaltning).