VORES YDELSER

Børnefaglig undersøgelse SEL § 50

Det er socialrådgivere med relevant erfaring og uddannelse inden for det specialiserede børneområde der udarbejder den børnefaglige undersøgelse, hvorfor undersøgelsen vil være i trygge hænder fra start til slut i hele processen. Den børnefaglige undersøgelse er et retskrav der skal iværksættes såfremt myndigheden antager, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte i henhold til servicelovens bestemmelser. Formålet med den børnefaglige undersøgelse er, at afdække en række forhold omkring barnet eller den unge og familien med henblik på at tydeliggøre familiens problemer og ressourcer. Forholdene vedrører netværket såvel som udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, samt andre relevante forhold.

Undersøgelsen skal afdække alle de relevante forhold, og afhænger derfor af den konkrete sag. VIDAR har forud for denne opgave behov for at modtage et resumé af kommunens sagsakter. I VIDAR lægger vi vægt på barnets eller den unges ret til en bisidder i børnesamtalen jf. SEL § 48 a, stk. 1 der afholdes i forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsen. En bisidder kan medvirke til at skabe tryghed i børnesamtalen og understøtter barnets eller den unges inddragelse i sin egen sag. Der kan være tale om et familiemedlem eller en kendt voksen, som barnet eller den unge selv vælger. VIDAR kan også hjælpe med at etablere kontakt til en bisidder fra Børns Vilkår, når det gælder de børn og unge der ikke har forældre, familiemedlemmer, eller andre, som de kan støtte sig til.

VIDAR tilbyder at varetage denne opgave i samarbejde med forvaltningen, familien, og eventuelle samarbejdspartnere. Der kan være tale om samarbejde eller udtalelser fra barnets daginstitution eller skole og/eller børne- og ungdomspsyk. Der kan i nogle tilfælde også være behov for observationer af samspillet i familien for at forstå familiedynamikken og familiestrukturen. Når alle forhold er grundigt undersøgt og belyst vil den børnefaglige undersøgelse munde ud i en samlet rapport med en konklusion som beskriver forholdende omkring barnet, den unge og familien.