gallery/2

Særforanstaltning SEL § 52, stk. 3, nr. 7

VIDAR tilbyder kommunerne særforanstaltninger, herunder foranstaltninger i forhold til
problemskabende adfærd, der kræver en personalenormering på mindst 1:1. Der er i disse
situationer tale om særlige foranstaltninger
til de unge der har et omfattende behov
for hjælp og støtte, men hvor den negative
adfærd medvirker til, at de ikke egner sig til
et ordinært tilbud.
Formålet med særforanstaltninger er at
skabe de nødvendige rammer for at håndtere
den adfærd på en sådan måde, at den unge

kan få et bedre og mere værdigt liv med en
højere livskvalitet.
VIDAR lægger i disse foranstaltninger vægt
på høj faglighed, ledelse samt etiske overvejelser. VIDAR kan inden for ganske kort tid
udarbejde en vagtplan med daglig struktur,
så den unge hele tiden er informeret om
præcis hvad der sker.
Ring for mere information, da dette er en
mere skræddersyet løsning.