Vi tilbyder

Akutanbringelse
§ 4, stk. 4
Familiebehandling
§ 52, stk. 3, nr. 3.
Mentorstøtte
§ 31 b.
Støttekontaktperson SEL
§ 52, stk. 3, nr. 6 samt 76, stk. 2.
Praktisk Pædagogisk Støtte
§ 52, stk. 3, nr. 2.
Støtteperson SEL
§ 54
Særforanstaltning
Socialpædagogisk støtte
§85
Psykologiske ydelser