Nyheder

06 jan 2023
Nye medarbejdere i VIDAR

Velkommen til Carsten og Julie

Vi er glade og stolte over at kunne byde velkommen til: Carsten Lund Jensen og Julie Lillesø Klug i VIDAR. 

De kommer begge til at have deres faste base på vores kontor i Vejle, hvor de skal varetage støtte/kontakt-opgaverne og udvikle vores tilbud på plejefamilie-området. 

Om Carsten Lund Jensen

Carsten blev ansat i november 2022 som Chef for VIDAR forebyggende indsatser, der bl.a. rummer støtte-kontakt-opgaver, efterværn og praktisk pædagogisk støtte m.m. – med det overordnede ansvar for indsatsernes kvalitet samt videreudvikling. Derudover, skal han sikre, at VIDAR forbliver attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til kommunernes behov samt være med til sikre, at organisationen kan følge med kapaciteten – med fokus på kvalitet i opgaveløsningen og arbejdsglæden.

Carsten er uddannet socialrådgiver, og startede i 2000 på et opholdssted under Odense Kommune, kaldet Flyprojektet. Der var han indtil 2002, hvor han blev ansat i Ungdomsrådgivningen i Fredericia Kommune (myndighedsafdeling fra 7.klasse og op til 18/23. år). 


Han startede som rådgiver, men har de sidste 15 år været leder, og har derfor et bredt kendskab til hvordan kommunen fungerer, og de krav der stilles til rådgiverne, samt de krav kommunen/rådgiverne stille til deres eksterne leverandører.

Udover ovenstående har Carsten en diplomuddannelse i ledelse og en 2-årig systemisk familiebehandler uddannelse fra Dispuk.

Privat er Carsten far til to voksne drenge, er kæreste med Christina og bor i Odense.Om Julie Lillesø Klug

julie vidar

Julie blev ansat i januar 2022 som Faglig Koordinator under Carsten afdeling for forebyggende indsatser, hvor hun får til opgave at sikre kvalitet, sammenhæng og samarbejde med kommunerne.

Hun er uddannet Socialrådgiver med en sundhedsfaglig baggrund. 

Julies rådgivererfaring stammer fra Ungdomsrådgivningen i Fredericia Kommune og pædagogisk/sundhedsfaglige erfaring fra tidligere jobs i hjemmeplejen, på en varmestue, krisecenter og børnehjem. 

”Jeg har altid haft en stor interesse i socialt arbejde på den ene eller den anden måde og arbejdet med de unge er kommet helt ind under huden på mig. Efter nogle år i myndighed, er jeg hun nu kommet ud på den anden side, hvilket jeg altid har vidst, at jeg skulle på et tidspunkt”. 

Privat bor Julie i Odense, sammen med sin kæreste Rasmus og datter Ane på 4 år.

Hvad ser I allermest frem til ved at arbejde i VIDAR?

Vi ser frem til at være en del af holdet og at kunne bidrage personligt og fagligt i et stort fællesskab med alt, hvad vi har. Faglighed, fællesskab og samarbejde gør, at vi sammen i VIDAR kan være en stærk udbyder til kommunerne, der kommer i mål og er lette at samarbejde med for de enkelte rådgivere. 

Kan I fortælle, hvad der fik jer til at vælge VIDAR som arbejdsplads?

Gennem vores tidligere stillinger har vi begge kendskab til VIDARs høje faglighed, udvikling og den unikke og tværfaglige måde som organisationen arbejder på. Derudover kender vi VIDAR for: Gode mennesker, gode unger og udviklingslyst.


Hvad er jeres forventninger til jobbet?

Vi har en forventning til at det bliver spændende, udviklende og sjovt.

Vi forventer også, at vi er med til at styrke VIDARs efterspørgsel i Kommunerne, så vi kan støtte mange unge mennesker og familier videre i livet. vidar_