BØRN OG UNGE
VOKSNE
PLEJEFAMILIER

FLEKSIBILITET, KONTINUITET OG DØGNTILGÆNGELIGHED

Hurtig, fleksibel og målrettet indsats
til børn/unge og deres familier

VIDAR servicerer landets kommuner, med ydelser indenfor særligt tilrettelagte anbringelser, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, kontaktpersonstøtte og familiebehandling.