Nyheder

29 apr 2022
vidar psykolog

Psykologiske undersøgelser i VIDAR

Vidar kan nu tilbyde psykologiske undersøgelser i samarbejde med kommuner, herunder: 

  • Psykologiske undersøgelser, der kan afdække barnets/den unges behov for en socialpædagogisk indsats. 
  • Psykologiske undersøgelser af børn og unge med formål på afklaring af, hvilke foranstaltninger, der skal foretages.
  • Neuropsykologiske undersøgelser, der kan afklare barnet/den unges kognitive funktionsniveau og fastlægge, hvilke områder den unge har behov for hjælp. 


Hvad kan psykologen hjælpe med?

Psykologen i VIDAR kan hjælpe kommunerne med sikre, faglige, neutrale og objektive undersøgelser i børne- og ungesager. Som sagsbehandler kan du dermed styrke det faglige grundlag for indsatsen og tilrettelægge en effektiv og relevant indsats i samarbejde med den unge, forældre og samarbejdspartnere. Den psykologiske undersøgelse er dermed et vigtigt element, når man som sagsbehandler skal vælge foranstaltningen samt sikre, at den valgte indsats virker som den skal.


Om vores psykolog

Alle psykologiske undersøgelser udføres af vores autoriserede psykolog Stine.

Stine har mange års erfaring inden for børn, unge og familier med vanskeligheder indenfor områder som kriminalitet, omsorgssvigt, misbrug, traumer og psykiatriske lidelser.

Med specialiseret viden i børne- og ungdomspsykiatri samt psykopatologi for voksne bidrager Stine med praktisk og teoretisk erfaring i bl.a. udredning og behandling af psykiatriske lidelser, herunder gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 

Stine har desuden udgivet flere videnskabelige artikler om emner inden for børne- og ungdomspsykiatri.


Vi samarbejder med 28 af landets kommuner

VIDAR samarbejder med 28 af landets kommuner med at løse opgaver med udsatte børn og unge. Har du spørgsmål til vores ydelse, og vil du høre nærmere omkring, hvordan vi kan hjælpe dig? Kontakt os for mere information. 

vidar_