AKUTANBRINGELSE

VIDAR tilbyder at løfte opgaver inden for Lov om Social Service § 4, stk. 4, hvor der er tale om akutforanstaltninger der kræver anbringelse, men hvor det rette tilbud ikke er fundet. Dette kan lade sig gøre i en periode på 3 uger med mulighed for forlængelse på 3 uger, altså sammenlagt 6 uger.

Vil du høre mere?

 

Akut behov for flytning

Nogle gange kan, der opstå et akut behov for flytning af et barn eller en ung, hvis myndigheden vurderer, at situationen for barnet eller den unge udgør alvorlig karakter. Der kan være tale om forskellige situationer og individuelle årsager til, at denne foranstaltning træffes. Eksempelvis mistrivsel i hjemmet hvor en anbringelse ses uundgåelig, men hvor den korrekte placering ikke er fundet, eller ved mistrivsel i en nuværende anbringelsesform.

.

 

Vi træder til inden for få timer

Der kan også være tale om behovet for et pusterum for barnet eller den unge. Ligeledes kan der være behov for en afrusning af en ung, der er kommet ud i et misbrug. I relation hertil tilbyder VIDAR kommunerne at købe ekstra tid til at finde den helt rigtige placering, for på sigt at undgå, at barnet eller en unge får for mange skift. VIDAR kan træde til inden for ganske få timer, og tilbyder at finde en placering i samarbejde med myndighedssagsbehandleren.