PLEJEFAMILIER
En plejefamilie - én løsning

Formålet med VIDAR- en Plejefamilie er at skabe de bedste rammer og forudsætninger for såvel visiterende kommuner, plejefamilier og barnet/pårørende i forbindelse med anbringelse i familiepleje. Via en helhedsorienteret professionel indsats, yder vi den støtte der oftest mangler og som flere gange er påvist før til afbrudte anbringelser.

plejefamilie vidar

INVOLVEREDE PARTER

BARNET

VIDAR -en plejefamilie, har til formål at sikre en kontinuerlig anbringelse med barnet i fokus, hvilket også medføre at vi yder støtte til selve barnet. Vi følger løbende op på selve barnet via samtaler i et fortroligt rum, hvor barnet har mulighed for at give udtryk for det der er svært. Derudover tilbydes der støtte til den biologiske familie – samt støtte til samvær.

I forbindelse med en evt. hjemgivning tilbydes der opfølgning og familiebehandling – både før og efter.

PLEJEFAMILIERNE

Plejefamilierne har oftest valgt i blive plejefamilier fordi de har tid og overskud til at løfte en essentiel samfundsopgave og brænder for at yder den omsorg for et barn. De vælger at åbne deres hjem for de mest udsatte børn med de problematikker de følger med. Det er oftest en kompleks opgave de bliver bedt om at løse og ofte brænder de ud, grundet flere forskellige faktorer. Plejefamilierne oplever ofte at de bliver ladt alene med opgaven og at visiterende myndig ikke understøtter dem tilstrækkeligt i opgaven, derudover er plejefamilierne skånet for langsomme sagsbehandlingstider i kommunerne og sagsbehandler skift. VIDAR- en plejefamilie, tilbyder plejefamilierne at blive en del af en større professionelt fællesskab, der understøtter dem i deres daglige udfordringer.

VISITERENDE MYNDIGHED

Med VIDAR -en plejefamilie som fast samarbejdspartner vil visiterende myndig opleve en professionel aktør, med stor erfaring fra området. Kommunen vil kunne modtage støtte i hele processen fra første kontakt til hjemgivelse eller rekvisition /ophør på anden vis.

VIDAR-en plejefamilie er en del af VIDAR familien og de muligheder der her ligger for yderligere indsatser, som f.eks. stabilisering og udredning af barnet inden placering i en plejefamilie eller aflastningstilbud til familien – vi har mulighed for at sikre at alle aspekter i forbindelse med en anbringelse. Dermed sikre vi også at kendskabet til barnet og vigtig information ikke går tabt ved ophør af anbringelsen

SUPPORT TIL ALLE INVOLVEREDE PARTER

VIDAR – En plejefamilie, yder support til alle involverede parter via en central koordinerede enhed i Viborg. Vi yder de indsatser og den support, der sikrer en succesfuld anbringelse, med henblik på at forbygge afbrudte anbringelser og nedbrud i selv plejefamilien.
vidar plejefamilie

INDSATSER OG SUPPORT for visiterende myndighed som f.eks.

Support i forbindelse med visitation og matching med den rigtige plejefamilie.

Tæt opfølgning og supervision på plejefamilien.

Dokumentation, statusbeskrivelser og løbende kontakt med myndighed.

INDSATSER OG SUPPORT for plejefamilierne som f.eks.

Løbende supervision, både i gruppe forløb (jf. keepmodellen) og individuelt.

24 timers support. – ved akutte situationer.

Fast kontaktperson/familiebehandler tilknyttet familien.

Løbende uddannelse.

INDSATSER OG SUPPORT for plejefamilierne som f.eks.

Støtte til samvær

Løbende samtaler med kontaktperson/familiebehandler.

Familiebehandling og support til den biologiske familie.

ORGANISERING OG PERSONALE

VIDAR- En plejefamilie, er organiseret med hovedkontor i Viborg i en central koordinerende enhed. Enheden skal agere koordinerende og styrende for både plejefamilier og visiterende myndighed, for at sikre en professionel ensartet service til de involverede parter og den optimale interne sparring.
plejefamilier vidar