HVEM ER
VIDAR?

VIDAR servicerer landets kommuner, med ydelser indenfor særligt tilrettelagte anbringelser, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, kontaktpersonstøtte og familiebehandling. Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i en aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og deres familier, hvor grundstenene er motivation og systematik i et nært relations arbejde

VORES VÆRDIER

I VIDAR arbejder vi med et værdigrundlag, der har aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og deres familier.

Vi lægger særlig vægt på:

– Relation

– Motivation

– Systematik

Disse er også er de gennemgående faktorer i vores pædagogiske arbejde, samt tilgangen til familien.

Vi har kompetencerne til at sætte mål sammen med de unge, samt at fastholde disse, også når der opstår udfordringer.

VIDAR´s personalegruppe består af erfarne personaler, som har mangeårig erfaring indenfor området udsatte børn og unge.

Vi er bredt sammensat af flere forskellige professioner, som omfatter både socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer og terapeuter.

KOMMUNER

27

AFDELINGER

3

VORES VISION

Vi opstiller målbare og konkrete mål og delmål i hver enkelt sag. I denne forbindelse inddrages familiens egne mål og værdier ud fra den antagelse, at det er mere motiverende for barnet/ den unge og familien at arbejde med mål, som de selv er med til at sætte.
Vi tror på at alle fortjener et værdigt liv og vi er ikke bange for at guide i nye retninger og står ved vores vision om at ”for at behandle folk ens – skal de behandles forskelligt”.

VIDAR og Nordic Pas

Vi anvender Nordic Pas platformen til at måle og vurdere vores pædagogiske indsatser samt den unges udvikling.

PAS er et neuropædagogisk analyseredskab, som anvendes til udredning, der leder efter mønstre i den unges måde at løse opgaver.

Systemet er udviklet til at finde kompetencer og potentiale for læring, fremfor mangler. Man fokuserer dermed på, hvad den unge selv kan, og kun i mindre grad, hvad den unge ikke kan.

Ved hjælp af PAS kan vi udrede den enkelte unge samt tilrettelægge vores handleplaner ud fra den unges forudsætninger og potentiale.