HVEM ER
VIDAR?

VIDAR servicerer landets kommuner, med ydelser indenfor særligt tilrettelagte anbringelser, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, kontaktpersonstøtte og familiebehandling. Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i en aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og deres familier, hvor grundstenene er motivation og systematik i et nært relations arbejde

VORES VÆRDIER

I VIDAR arbejder vi med et værdigrundlag, der har aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og deres familier.

Vi lægger særlig vægt på:

– Relation

– Motivation

– Systematik

Disse er også er de gennemgående faktorer i vores pædagogiske arbejde, samt tilgangen til familien.

Vi har kompetencerne til at sætte mål sammen med de unge, samt at fastholde disse, også når der opstår udfordringer.

VIDAR´s personalegruppe består af erfarne personaler, som har mangeårig erfaring indenfor området udsatte børn og unge.

Vi er bredt sammensat af flere forskellige professioner, som omfatter både socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer og terapeuter.

KOMMUNER

36

AFDELINGER

3

VORES VISION

Vi opstiller målbare og konkrete mål og delmål i hver enkelt sag. I denne forbindelse inddrages familiens egne mål og værdier ud fra den antagelse, at det er mere motiverende for barnet/ den unge og familien at arbejde med mål, som de selv er med til at sætte.
Vi tror på at alle fortjener et værdigt liv og vi er ikke bange for at guide i nye retninger og står ved vores vision om at ”for at behandle folk ens – skal de behandles forskelligt”.

VIDAR Support

VIDAR er organiseret med fokus på at kunne løfte hver en opgave, vi bliver stillet – også i de akutte tilfælde.

Derfor har VIDAR oprettet en central supportafdeling, der yder support på tværs af alle afdelinger, indsatser og opgaver.

VIDAR Support består af specialiserede medarbejdere, der, inden for hvert sit fagområde, løbende yder back-up og sparring, koordinerer særlige indsatser og forløb samt giver organisatorisk support til hverdagens små og store udfordringer.

Blandt medarbejderne findes en autoriseret specialpsykolog, en digital konsulent med ansvar
for alt inden for IT, kommunikation og marketing,
en vagtplansansvarlig, en opstartskoordinator, en PAS-konsulent, socialpædagoger, sygeplejersker, traumeundervisere og special-undervisnings- konsulenter.

 

VIDAR Support inddrages i indsatserne allerede i starten af forløbene. De relevante medarbejdere deltager i pædagogiske og eventuelt psykologiske vurderinger i løbet af de første to uger af indsatsen, hvorudfra eventuelle screeningsforløb besluttes og igangsættes.

Dernæst udarbejdes behandlingsplaner, udviklingsplaner, mål og delmål i tæt samråd med det team, der kobles på opgaven, og barnet/den unge selv, ligesom indsatserne løbende bibringes den support, der opstår behov for alt afhængigt af, om der skal igangsættes hjemmeundervisning, laves psykologiske udredninger eller sikres korrekt medicinhåndtering.

I VIDAR er vi vant til at arbejde tværgående og løfte i flok. Vi tænker ud af boksen og finder, i tæt samarbejde med kommunen og andre aktører på sagen, altid den bedst mulige løsning for barnet/ den unge/familien og altid med respekt for tidligere indsatser og det økonomiske aspekt, der følgeligt også bør tages i betragtning. Vi lægger vægt på løbende orientering og sparring omkring indsatserne, da de i udgangspunktet er fagligt meget komplekse og til enhver tid må kræve en tværgående tilgang, der tager hensyn til helheden.