Nyheder

30 maj 2022
vidar

Med den unge i hånden

At holde i, om og af VIDARs unge mennesker. ”Når de vælter, skal de vide, vi står lige ved siden af”.

Socialpædagog Johny Petersen er støtte- kontaktperson i VIDAR.
Johny har været socialpædagog i VIDAR i 5 år, hvor han arbejder med udsatte unge og familier. I den tid har han arbejdet på døgnprojekter, men har nu primært støtte-kontaktperson opgaver.

I dette indlæg fortæller Johny om sine erfaringer, og kommer med sit bud på hvordan, man skaber et vellykket forløb med de unge og deres familier i projekterne.


Den faglige ballast

For Johny er der tre vigtige faktorer, der er afgørende, når man arbejder med udsatte unge, nemlig: Høj faglighed, åbenhed og ydmyghed.

Som fagperson er det godt at have en solid faglig baggrund og en god baggrundsviden inden for arbejdet med børn og unge. Du er nødt til at have en faglighed ind i dit arbejde og, ikke mindst en faglig stolthed, både for de unges skyld, men også for din egen skyld.

Man skal have en metodisk værktøjskasse med forskellige tilgange og metoder, der kan bruges til indsatsen. Det er dog vigtigt at have i baghovedet, at metoderne ikke kan stå alene. Det skal bruges som redskaber sammen med sund fornuft, en god faglig ballast og en evne til at tænke i forskellige løsningsmodeller.

Det er desuden vigtigt at kunne omsætte sin praktiske tilgang til skriftlighed – og sætte ord på sin faglighed. Man skal kunne dokumentere og reflektere over, hvorfor man gør, som man gør – ud fra en faglig begrundelse.

Dokumentation er en naturlig, integreret del af det pædagogiske arbejde i VIDAR. Det er med til at få skabt et fagligt grundlag for at vurdere og kvalificere det pædagogiske arbejde, siger Johny.


Man skal møde de unge som ligeværdige mennesker

De unge skal have en oplevelse af, at der er nogle, som tager dem alvorlige, lytter til dem og respekterer dem. Du er nødt til at få skabt en relation, før at du kan gå ind og arbejde med den unge. Mange af de unge kommer med nogle tunge ting i bagagen, og som pædagog skal man hjælpe den unge med at få en selverkendelse og et andet selvbillede end det, de kommer med. De skal lære at forstå, at man godt kan gøre tingene på en anden måde. Det er en proces, som kan tage tid, og derfor skal det tages i små bidder.

Jeg kan ikke fortælle dem, hvad de skal gøre, og jeg kan ikke gøre det for dem. Jeg kan gå ved siden af dem hele vejen og holde dem i hånden.

Det er meget vigtigt at de ved, at jeg er der lige ved siden af dem, hvis de ”vælter”, og her er det min opgave at få dem til at reflektere over, hvorfor de gør, som de gør.

Det der med at møde dem som ligeværdige mennesker – det er noget af det vigtigste. Man skal møde de unge åbent, tage dem i hånden, guide dem og vise dem, at man gerne vil dem.


Gode råd til en kommende kollega

Du skal være en teamplayer og få skabt et rum med plads til faglig kritik, spørgsmål og undren. Få lavet nogle gode observationer, og sørg for, at der er en faglig relevans med i. Sørg for at skrive nogle ordentlige dagbogsnotater – både som hjælp til dine kollegaer, men også til dig selv.

Jeg synes, det er fedt at være et sted, hvor der også er forventninger til en som medarbejder. Det forventes, at du kan tænke selvstændigt og at du kan arbejde selvstændigt – du skal vide, hvad du gør. Du er nødt til at være afklaret med dig selv, for du kan stå i et projekt alene, og så er det dig, der har det fulde ansvar. Det er derfor vigtigt, at du er afbalanceret, og at du stoler på dig selv.

Noget af det, jeg synes er fedt ved VIDAR er, at vi arbejder kreativt, og at vi tænker ud af boksen. Det er vigtigt at være åben og løsningsorienteret. Det kan være, at man nogle gange er nødt til at justere lidt, og nogle gange skal man prøve at gribe det an på en anden måde. Der er det vigtigt at have et godt samarbejde med familien og sagsbehandler.

Man skal være respektfuld og ydmyg over den opgave, som man har. Du har et ungt menneskes liv i hænderne, som i forvejen er sårbar, og der er du nødt til at finde ud af at kunne navigere i det. De har ikke nogen grund til at opleve flere nederlag. Så er det vigtigt at være vedholdende. Nu har vi den her opgave – nu skal det bare lykkes, og vi skal komme i mål.


Om støtte-kontaktpersonsordningen i VIDAR

VIDAR tilbyder støtte- og kontaktperson jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6 samt 76, stk. 2.
I VIDAR ser vi altid et forandringspotentiale hos den enkelte. Her kan typisk være tale om fastholdelse af skolegang, komme ud af misbrug og/eller kriminalitet, samt til at få etableret et socialt netværk. Opgaven kan både rette sig mod børn der bor hjemme, og unge der bor i egen bolig.
I VIDAR har vi skærpet fokus på forældrenes rolle med henblik på at forstå, og deltage i barnets, eller den unges udvikling, samtidigt med at støtte barnet, eller den unge i at tydeliggøre sig i forhold til forældrene. VIDAR har desuden fokus på at hjælpe med at tydeliggøre ønsker og håb for fremtiden.


vidar_