Nyheder

08 maj 2023
mentorstøtte

Jeg er stolt over, at vi nu kan hjælpe endnu bedre

Da VIDAR startede i 2018, var der kun mig og en lille håndfuld medarbejdere. 

I dag er vi over 80 fuldtidsansatte og bliver nu en del af Carelink Gruppen – Danmarks største private udbyder af velfærdsydelser inden for sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne. Den udvikling er jeg stolt af. 

I VIDAR har vi vundet kommunernes tillid, fordi vi har vist, at vi er gode til at rumme de børn og unge mennesker, der ikke kan rummes af andre. Sagerne er komplekse og kræver specialiserede løsninger. Nogle kommer med dobbeltdiagnoser, andre er selvskadende, udadreagerende eller kriminalitetstruede. Fælles for dem alle er, at de, udover en systematisk specialiseret indsats, har behov for stabilitet, kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng.  

Det er ressourcekrævende at stable sådan en ramme op omring de unge, og vores løsninger er derfor ikke de billigste. Men i VIDAR hænger pris og kvalitet sammen, hvilket kommunerne tilkendegiver hver gang, de kontakter os med en ny sag, de har svært ved selv at løfte.

Vi supplerer det offentlige, er fleksible og altid klar til at modtage en ung døgnet rundt – uanset, hvilken bagage, udfordring og adfærd han/hun kommer med. 

Gennem professionelt specialpædagogisk arbejde skaber vi en hverdag for alle de børn og unge, vi modtager. Det tilbud har 36 kommuner indtil videre sagt ja til, og de kommer tilbage igen og igen. Og derfor er VIDAR blevet en af de førende udbydere af akutmodtagelse af særligt udsatte børn og unge. 

Gennem fusionen med Carelink Gruppen får vi mulighed for at hjælpe de unge endnu bedre. Inden for samme virksomhed kan vi nu i endnu højere grad tilbyde alle typer hjælp, hvad enten der er tale om forebyggende indsatser i hjemmet, anbringelser, kriminalpræventive tiltag, misbrugsbehandling eller psykiatrisk screening af børn og forældre på Carelink Nærhospital. 

Og fordi vi er i samme virksomhed, vil de samme pædagoger kunne hjælpe de unge, både mens de er anbragt, og når de forhåbentlig kommer hjem igen.

Vores vigtigste mission er at skabe stabilitet og sammenhæng i de unges liv, fordi det ofte er det, der skal til for, at de kan udvikle sig i en positiv retning. 


Det kan vi meget bedre nu.


Læs hele pressemeddelelsen her

vidar_