VI BRUGER
PAS

PAS-systemet er et pædagogisk vurderingsredskab, der kan sige noget om barnet/den unges aktuelle potentialer, kompetencer og problemer.

 

dokumentation pædagog

Et metodisk arbejdsredskab

PAS er ikke udviklet til at diagnosticere, ej heller til at udsige noget om, hvor i hjernen, ting fungerer eller
ikke fungerer, men PAS kan sige rigtig meget om, hvilke læringsmæssige og primære kognitive funktioner, som er aktuelt anvendelige. PAS udsiger netop ikke noget om en rigid læringsstil, men viser, at der findes mange veje til at opnå et læringsmål.

 

PAS Vurderinger

I VIDAR anvendes PAS-systemet som et metodisk arbejdsredskab til at skabe en vurdering af barnet/den unge. Ud fra vurderingen, skabes der mål og delmål som har til formål at dokumentere og at følge den unges udvikling.

De professionelle aktører omkring barnet/den unge, inkluderes i PAS vurderingens resultater, og sammen med PAS konsulenten tilpasses den pædagogiske indsats, således at den er baseret både på PAS vurderingen samt de relevante aktørers kendskab til barnets/den unges dagligdag.
Vidar tilbyder samtidig, uden beregning, at sende PAS vurderingen til kommunen, samt videreformidle vurderingens resultater til eksterne samarbejdspartnere, såsom sagsbehandlere, skoler, pårørende el. lignende.

PAS-VURDERING

En typisk PAS-vurdering hos VIDAR tager udgangspunkt i de barnet/den unges personlighedstræk samt en kognitiv screening.

Personlighedstræksvurderingen er baseret på 57 Ja/Nej spørgsmål, som giver en subjektiv beskrivelse af barnet/den unges egen forståelse, med fokus på udadvendthed, indadvendthed og netværk.

Den kognitive screening udmønter sig i en række opgaver som barnet/den unge udfører sammen med PAS-konsulenten. Undervejs i opgaverne yder PAS-konsulenten den rette mængde støtte, således at barnet/den unge får en oplevelse af at lykkes i opgaverne.
Screeningen giver et indblik i barnets/den unges kompetencer, potentiale samt problematikker indenfor følgende kernekompetencer:

screening børn unge