Carelink Gruppen søger koordinatorer til Afdeling for Særforanstaltninger

VIDAR, en del af Carelink Gruppen, søger et antal koordinatorer med solid erfaring med målgruppen af særligt sårbare børn og unge.

Om jobbet

Vil du være en del af en virksomhed i rivende udvikling med høj faglig kvalitet? Ønsker du at gøre en forskel for børn og unge med diverse udfordringer? Har du ambitionerne om at anvende dine kompetencer til at sikre udvikling og trivsel ved at skabe stabilitet i sårbare liv? Kan du se dig selv i et dynamisk miljø, hvor ingen dage er ens? Hvis ja, så er du måske vores nye kollega. 

I forlængelse af VIDAR’s udvikling og den generelle forøgede interesse for virksomhedens arbejde udvider vi vores afdeling for særforanstaltninger med et koordinator-lag, der skal være med til at sikre den daglige drift helt tæt på de unge, vi har anbragt i 1:1-projekter. Koordinatorernes opgave er mangestrenget og skal være med til at bygge broer mellem nærmeste leder og den medarbejderstab, vi p.t. har på over 100 medarbejdere.

Vi søger derfor medarbejdere med en baggrund inden for området, der både sætter pris på det nære relationelle arbejde med de unge (man indgår i vagtplanen), men som også kan holde overblik, skabe følgeskab og sikre kvaliteten helt ud i hjørnerne, herunder stå til rådighed og yde sparring til kolleger døgnet rundt.

Hvem er vi? 

VIDAR, en del af Carelink Gruppen, servicerer landets kommuner med ydelser indenfor særligt tilrettelagte anbringelser, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, kontaktpersonstøtte og familiebehandling. Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i en aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og deres familier, hvor grundstenene er motivation og systematik i et nært relations-arbejde. Vi tror på, at alle fortjener et værdigt liv, og vi er ikke bange for at guide i nye retninger og står ved vores vision om at ”for at behandle folk ens – skal de behandles forskelligt”. 

Opgaver i jobbet:

 • Arbejdstid på 160,33 timer/måneden, men der må forventes overarbejde i forbindelse med sygdom og ferier.
 • En planlagt døgnvagt hver uge i projekterne på skift. Hertil skal påregnes inddækning af eksempelvis sygdom
 • Sikring af overholdelse af budgetterne i projekterne
 • Sikring af overholdelse af samværsaftaler
 • Forældresamarbejde
 • Månedlige evalueringssamtaler med den unge – såkaldte ungesamtaler med fokus på udviklingsplanen
 • Medansvarlig for personalemøder
 • Rådighedsvagt for de projekter, man er koordinator for
 • Ansvarlig for dagsprogram og aktivitetsplaner i de projekter, man er koordinator for
 • Ugentlig/ hver 14.dag afrapportering til nærmeste leder
 • Deltagelse i koordinator møde hver 3 uge
 • Medansvarlig for at dække udrykningsplanen
 • Pligt til at orientere nærmeste leder ved uoverensstemmelser.
 • Medansvarlig for statusskrivelser sammen med nærmeste leder
 • En del af VIDARs onboarding proces, og dermed en sikring i implementering af værdier, DNA osv.
 • Medansvarlig i planlægningen af medarbejdernes kompetenceudvikling.
 •  Medansvarlig for medicinhåndtering (i samarbejde med sygeplejersken)


Din profil: 

 • Du har en relevant uddannelse og praksiserfaring inden for f.eks. social- og/eller specialområdet.Hertil er du specialiseret inden for en af følgende områder:
  • Autisme
  • Børn- og ungepsykiatri
  • Misbrug & Selvskade
  • Kriminalitetstruede
 • Du besidder et stort engagement, og du brænder for at gøre en forskel for særligt sårbare børn og unge.
 • Du har lyst til at være hands-on med de unge i 50% af dine opgaver – og brænder samtidig for at skabe fællesskab, gensidig sparring og opbakning for dine kolleger i teamet, herunder sikre dags-strukturen, arbejdsmiljøet, aftalehåndteringer, p-møder, økonomisk overblik, aktiviteter osv.
 • Du trives i mellemrummet mellem pædagoger og ledelse, og du er god til at holde balancen i denne rolle – du sætter retning og følger opgavebeskrivelse med respekt og ydmyghed for dine kollegers viden og erfaring.
 • Du udstråler høj faglighed, god energi, glæde og rummelighed – og ønsker at bidrage til et positivt arbejdsmiljø.
 • Du er psykisk robust og kan bevareoverblikket, samt udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer. 
 • Du kan tilgå dine arbejdsopgaver systematisk og struktureret.Du har en høj grad af professionel stolthed.
 • Du kan arbejde relationelt og eksilerer i at sikre følgeskab.
 • Du kan arbejde selvstændigt og være igangsættende, men med henblik på at kunne få fulgt op og afsluttet.
 • Du tænker helhedsorienteret og kan indgå i både interne og eksterne samarbejdsrelationer.
 • Du er yderst fleksibel og ansvarsbevidst med en høj rummelighed.I opgaven ligger en forventning om, at du er til rådighed til sparring og udkald
 • Du er fagligt velfunderet i dine observationer og dygtig i den daglige dokumentation og journalisering.
 • Du har en ren straffe- og børneattest.
 •  Kørekort er et krav


Det tilbyder vi: 

 • En nyoprettet stilling, hvor du selv er med til at udvikle indhold og arbejdsgange
 • En virksomhed i konstant udvikling.
 • En arbejdsplads med høj faglighed og med dertilhørende faglig supervision og sparring.
 • En arbejdsplads med højt til loftet, og hvor det personlige præg på det pædagogiske arbejde værdsættes.
 • Faglige udfordringer og relevant kompetenceudvikling.
 • En hverdag, der aldrig er ens.
 •  Kollegaer med et højt specialfagligt niveau, stort engagement og ambitioner.


Yderligere oplysninger: 

Stillingen søges på mail job@vidar.dk ved fremsendelse af relevant CV og en kort ansøgning. Ansættelse hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: Vi ansætter løbende