VORES YDELSER

Støttekontaktperson SEL § 52, stk. 3, nr. 6/ Efterværn SEL § 76, stk. 2-3

VIDAR ser vi altid et forandringspotentiale hos den enkelte. Her kan typisk være tale om fastholdelse af skolegang, komme ud af misbrug og/eller kriminalitet, samt til at få etableret et socialt netværk. Opgaven kan både rette sig mod børn der bor hjemme, og unge der bor i egen bolig.

VIDAR har vi skærpet fokus på forældrenes rolle med henblik på at forstå, og deltage i barnets, eller den unges udvikling, samtidigt med at støtte barnet, eller den unge i at tydeliggøre sig i forhold til forældrene. VIDAR har desuden fokus på at hjælpe med at tydeliggøre ønsker og håb for fremtiden.

Arbejdet tager afsæt efter de igangværende problematikker og mål der fremgår i handleplanen jf. SEL §§ 140 eller 57c (modvirke kriminalitet). VIDAR tilbyder mulighed for efterværn til og med det 23. år. Efterværnet tilbydes både i relation til de unge der fylder 18 år, som har en kontaktperson, og som fortsat har behov for støtte, samt til de unge der forud for kontaktpersonsopgaven har været anbragt uden for hjemmet jf. SEL §§ 52, stk. 3, nr. 7 og 58 (tvangsmæssig foranstaltning).