Psykologisk udredning SEL § 11, stk 7

Udsatte børn og unge rummer ofte en lang række komplicerede forhold som dynamisk påvirker hinanden, og nogle gange kan det være vanskeligt at se, hvad der er behov for. I disse tilfælde kan det være nyttigt at få udarbejdet en psykologisk udredning for at blive klogere på barnet eller den unge. Formålet med lovbestemmelsen er give kommunen mulighed for, at tilbyde undersøgelse af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

En psykologisk udredning indeholder en række test med formålet i at forstå, hvordan barnet eller den unge fungerer, og kan være ganske informativ i forhold til at sige noget om barnets eller den unges udvikling og trivsel inden for bestemte områder. Der er tale om barnets eller den unges personlighedsmæssige, kognitive og sociale måde at fungere på. Ligeledes kan disse tests tilvejebringe et grundigt vidensgrundlag i forhold til, hvad der kan forventes af barnet eller den unge. I relation hertil kan den psykologiske udredning således pege på om der kan være behov for hjælpeforanstaltninger fremadrettet.

En psykologisk undersøgelse igennem Vidar kan dermed medvirke til en mere

grundig beskrivelse af den unges ressourcer og vanskeligheder. Alle testredskaberne er grundigt empirisk afprøvet og har en høj validitet. Det er en mulighed for, på en systematik måde, at afdække mange forskellige områder af den unges funktion. Redskaberne er en blanding af tests, hvor den unge direkte spørges om hvordan han/hun oplever sig selv og tests hvor den unges måde at fungere på testes mere indirekte. Der er forskellige undersøgelser, herunder; neuropsykologisk,- kognitiv- og personlighedsmæssig undersøgelse, som beskrives nedenfor:

Neuropsykologisk undersøgelse:

En neuropsykologisk undersøgelse belyser blandt andet den unges eksekutive ressourcer og vanskeligheder, dvs. hvor god den unge er til at planlægge, overskue opgaver, koncentrere sig, have fleksibel opmærksomhed samt monitorere sin indsats.

Kognitiv undersøgelse:

En kognitiv undersøgelse belyser blandt andet den unges samlede kognitive funktionsniveau samt den unges ressourcer og vanskeligheder indenfor områderne; verbal forståelse, visouspatialt, ræsonneringsevne, arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed. 

Personlighedsundersøgelse:

En personlighedsundersøgelse belyser blandt andet den unges personlighedsmønstre, selvforståelse, interpersonelle ressourcer, copingstrategier og måde at forstå og bearbejde sin omverden på.