Om Os

I VIDAR arbejder vi efter et værdisæt, hvor grundlaget for vores arbejde med børn, unge, og deres familier er kendetegnet ved:

  • Relation.
  • Rammesætning
  • Motivation. 
  • Inddragelse
  • Målopfyldelse

Vi repræsenterer en bred vifte af fagpersoner, (pædagoger, socialrådgivere, lærere, terapeuter, misbrugsbehandlere, psykologer m.fl.) som alle specifikt er udvalgt efter deres stærke faglige kompetencer, samt evne til at møde børn, unge og deres familier med en inddragende tilgang. Unikt for VIDAR er bl.a. at vi har en meget stærkt sammentømret pædagogfaggruppe, som igennem flere år har arbejdet sammen, og har massiv erfaring med de mest belastede unge i Danmark. 

Vi har socialrådgivere tilknyttet som har mangeårige kompetencer på myndighedsområdet, og som er ajour på seneste lovgivning, på socialområdet.                                   

         

                                                                                              

 Vi sætter mål, holder hvad vi lover og er tydelige i det vi gør!