Om VIDAR


I VIDAR arbejder vi med et værdigrundlag, der har aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og deres familier.

Vi lægger særlig vægt på:

– Relation

– Motivation

– Systematik

hvilket også er de gennemgående faktorer i vores pædagogiske arbejde, samt tilgangen til familien.

Vi har kompetencerne til at sætte mål sammen med de unge, samt at fastholde disse, også når der opstår udfordringer.

VIDAR´s personalegruppe består af erfarne personaler, som har mangeårig erfaring indenfor området udsatte børn og unge.

Vi er bredt sammensat af flere forskellige professioner, som omfatter både socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer og terapeuter.