Om Os

I Vidar arbejder vi efter et værdigrundlag, hvor vi har fokus på de værdier, som danner grundlaget for vores arbejde med børn, unge, og deres familier. Værdierne kendetegner vores holdninger og adfærd, og de understøtter vores fælles vision og mål. Hos Vidar lægger vi vægt på:

  • Relationer.
  • Motivation. 
  • Struktur.

I Vidar har vi kompetencerne til at møde børnene, de unge og deres familier i øjenhøjde, og vi sikrer at de føler sig set, hørt og mødt. Det sker på baggrund af tryghed som skabes igennem Vidars værdigrundlag. Vidar udvikler sig i tæt kontakt med børnene, de unge, og deres familier samt den myndighed der er involveret, og udviklingen sker på et solidt fundament af viden og værdier.

Vidar består af en robust tværfaglig personalegruppe der har arbejdet sammen i en årrække. Det stærke fællesskab i personalet udspringer af et godt arbejdsmiljø og en fælles vision om, at nå de unge, som andre har givet op på.  I forhold til de forskellige opgavetyper lægger vi vægt på det rigtige match, dette af hensyn til relationen.

I Vidar spænder vi vidt i opgaverne, og personalet har blandt andet kompetencer og solide erfaringer i arbejdet på nogle af landets særligt sikrede institutioner. På baggrund heraf er vores erfaringer, at de unge mangler fortrolige voksne som de tør betro sig til. Personalet ligger en dyd i at turde tage de svære samtaler også der hvor det gør ondt. Fra erfaring ved vi hvor vigtigt det er at skabe struktur og genkendelighed, hvorfor alt arbejde udspringer heraf.