VORES YDELSER

Mentorstøtte LAB § 31b

Mentorstøtten er til de personer der har brug for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Mentorstøtten gives også til personer i ordinære job såfremt støtten vurderes at have afgørende betydning i forbindelse med fastholdelse.

Der kan være tale om aktivitetsparate der på baggrund af personlige forhold ikke kan deltage i almindelige aktivtilbud. Ligeledes har personer der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og minimum i 6 måneder. Ydermere har personer, der er enlige forsørgere, som modtager uddannelseshjælp og som har fået et uddannelsespålæg ret til mentorstøtte fra det tidspunkt de optages på en uddannelse.

I relation hertil er støtten derfor individuel, og kan spænde fra hjælp til at komme op om morgenen med henblik på, at møde på arbejdspladsen eller uddannelsen, til hjælp til at kontakte jobcentret eller egen læge. Uanset rationalet er det jobcentret der bevilger støtten til en mentor, og timetallet fastsættes i en aftale mellem jobcentret og VIDAR.