VORES YDELSER

Familiebehandling § 52.3.3

Vi gennemfører familiesamtaler med en frekvens, som afspejler familiens behov. Forløbets intensitet afstemmes og justeres løbende med de relevante parter, herunder myndighed og familien selv.

Der kan være tale om familiesamtaler, hvor alle familiemedlemmer deltager, men der kan også være tale om forældresamtaler eller individuelle samtaler. Det er den tilknyttede familiebehandler, der har ansvar for løbende at vurdere, hvordan deltager sammensætningen i familiebehandlingen til enhver tid bliver mest hensigtsmæssig. Derudover vurderes det løbende om indsatsen er mest effektfuld i hjemmet eller i på “ neutral grund”, men som oftest vil samtaler foregå i hjemmet.