Særforanstaltning SEL § 52, stk. 3, nr. 7

Vidar tilbyder kommunerne særforanstaltninger, herunder foranstaltninger i forhold til problemskabende adfærd, der kræver en personalenormering på mindst 1:1. Der er i disse situationer tale om særlige foranstaltninger til de unge der har et omfattende behov for hjælp og støtte, men hvor den negative adfærd medvirker til, at de ikke egner sig til et ordinært tilbud.

Formålet med særforanstaltninger er at skabe de nødvendige rammer for at håndtere den adfærd på en sådan måde, at den unge kan få et bedre og mere værdigt liv med en højere livskvalitet.

Vidar lægger i disse foranstaltninger vægt på høj faglighed, ledelse samt etiske overvejelser. Vidar kan inden for ganske kort tid udarbejde en vagtplan med daglig struktur, så den unge hele tiden er informeret om præcis hvad der sker.

Særforanstaltninger kan være meget ressourcekrævende og fagligt komplekse, hvorfor de kan fylde meget. Vidar har blandt andet løftet opgaver for regionens sikrede institutioner. 

Ring for mere information da dette er en mere skræddersyet løsning.