VIDAR tilbyder at løfte opgaver inden for lov om Social Service § 4, stk. 4, hvor der er tale om akutforanstaltninger der kræver anbringelse, men hvor det rette tilbud ikke er fundet. Dette kan lade sig gøre i en periode på 3 uger med mulighed for forlængelse på 3 uger, dvs. i alt 6 uger. Nogle gange kan der opstå et akut behov for fjernelse af et barn eller en ung hvis myndigheden vurderer, at situationen for barnet eller den unge udgør alvorlig karakter. Der kan være tale om forskellige situationer og individuelle årsager til, at denne foranstaltning træffes. Eksempelvis mistrivsel i hjemmet hvor en anbringelse ses

uundgåelig, men hvor den korrekte placering ikke er fundet, eller mistrivsel i en nuværende anbringelsestype. Der kan også være tale om behovet for et pusterum for barnet eller den unge. Ligeledes kan der være behov for en afrusning af en ung der er kommet ud i et misbrug. I relation hertil tilbyder VIDAR kommunerne at købe ekstra tid til at finde den helt rigtige placering, for på sigt at undgå, at barnet eller en unge får for mange skift. VIDAR kan træde til inden for ganske få timer, og tilbyder at finde en placering i samarbejde med myndighedssagsbehandleren.

Akutanbringelse SEL § 4, stk. 4

gallery/6