gallery/c37b12fd0b7b379550468efda7a4d05d
       For at behandle folk ens, skal de behandles forskelligt
gallery/alice_element

Relation, Motivation og Struktur

gallery/casper-bøndergaard-white-high-res
Afdelinger

Vidar har konstant udvikling i fokus og  har nu 4 afdelinger i Danmark

 

 • Køge

 • Vordingborg

 • Odense

 • Vejle

gallery/vidarmap

Velkommen til VlDAR

gallery/vidar-28-ts1571076356 - kopi

VIDAR er en selvstændig virksomhed der er
grundlagt på baggrund af stigende efterspørgsel fra myndighedssagsbehandlere
inden for det sociale område.


VIDAR kan tilbyde en række sociale
ydelser og indsatser til landets kommuner,
inden for servicelovens bestemmelser i lov
om social service, samt lov om aktiv
beskæftigelsesindsats.


VIDAR kan tilbyde, at være en strategisk
samarbejdspartner på kort såvel lang sigt.


VIDAR løser specialopgaver, herunder som
underleverandør til sikret afdeling.

Dette for målgruppen af unge som er særligt
udsatte, hvad enten dette er kriminalitets
truet, eller særligt udfordrede unge, så
ophold på en sikret afdeling er påkrævet.


VIDAR har mulighed for at følge de unge
igennem hele forløbet af deres indsatser, via
de samme personaler, metoder og tilgange,
hvilket gør at indsatserne forstærkes og
præciseres.


VIDAR løser opgaver i hele Danmark
– ring gerne for en drøftelse, eller vi kommer
til jer og drøfter, ganske uforpligtende,
hvilke opgaver I har behov for at få løst.

  gallery/7

  Vidar tilbyder støtte til forældremyndighedsindehaveren af det anbragte barn eller ung. Støtten tager udgangspunkt i anbringelsen og kan også være i relation til forståelsen af, og samarbejdet med, systemet.

  Støtteperson SEL § 54

  gallery/1

   Vidar tilbyder en fast kontaktperson til barnet eller den unge af hensyn til fremtidige leve- og arbejdsvilkår. Formålet er at give støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når barnet har behov for.

  Støttekontaktperson SEL § 52, stk. 3, nr. 6/ Efterværn SEL § 76, stk. 2-3

  gallery/2

  Særforanstaltning SEL § 52, stk. 3, nr. 7

  Vidar kan tilbyde særlig tilrettelagte forløb som kan være en nødvendighed på det specialiserede socialområde - både af hensyn til den enkelte unge samt omgivelser, dette er som udgangspunkt minimum 1:1.

  gallery/4

  Vidar tilbyder mentorstøtte i en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse. Målgruppen er typisk ledige, sygemeldte, revalidender, og personer i job med tilskud.  

  Mentorstøtte LAB § 31b

  gallery/3

  Vidar tilbyder at udarbejde børnefaglige undersøgelser. Den børnefaglige undersøgelse er et retskrav, og skal ligge forud for enhver indsats i henhold til servicelovens bestemmelser jf. SEL § 52.

  Børnefaglig undersøgelse SEL § 50

  gallery/6

  Akutanbringelse SEL § 4, stk. 4

  Vidar tilbyder at akutanbringe unge i de tilfælde hvor der er tale om en akut uopsættelig problemstilling i en periode på 3 uger med mulighed for forlængelse i yderligere 3 uger.

  Vores Tilbud
  gallery/vidar-28-ts1571076356 - kopi

  Om Os

  gallery/vidar-28-ts1571076356 - kopi

  I VIDAR arbejder vi med et værdigrundlag, der har aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og deres familier.

   

  Vi lægger særlig vægt på:

  - Relation

  - Motivation

  - Systematik

   

  hvilket også er de gennemgående faktorer i vores pædagogiske arbejde, samt tilgangen til familien.

  Vi har kompetencerne til at sætte mål sammen med de unge, samt at fastholde disse, også når der opstår udfordringer.

   

  VIDAR´s personalegruppe består af erfarne personaler, som har mangeårig erfaring indenfor området udsatte børn og unge.

  Vi er bredt sammensat af flere forskellige professioner, som omfatter både socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer og terapeuter.

  Navn   
  Email   
  Besked   
  +45 28 94 23 83

  Skriv til os på

  Casper Bøndergaard

  gallery/1
  gallery/4
  Vidar

  Thune Nielsens Vej 24 · DK-5270 Odense N Tlf: +45 28 94 23 83

  Email: casper@vidar.dk · CVR: 40030875

  Vidar